Corpus Control

Kijk in je lichaam en begrijp wat er gebeurt

 

Na de bodyscan krijgen wij een overzicht van uw 13 lichaam systemen. Afb. 1.

Dit overzicht geeft een beeld welke systemen er goed samenwerken en/of welke systemen geblokkeerd zijn.

 Afb.1

Deze systemen zijn afzonderlijk van elkaar te openen en daar vinden wij dan een compleet overzicht van de (dis)balansen in het lichaam. Deze (dis)balansen onderscheiden zich in 3 groepen (afb. 2).

Rood = (dis) balansen die het lichaam zelf corrigeert.

Blauw= (dis) balansen die het lichaam wel wil corrigeren maar voor nu teveel energie kost.

Paars= (dis) balansen die in aanmerking komen voor een behandeling.


Afb. 2

Global Diagnostics Bodyscan

Kijk in je eigen lichaam en begrijp wat er gebeurt. 

Deze bodyscan geeft o.a. informatie over:

De afvalstoffen in het lichaam (welke en waar ze zich bevinden).

De mate van verzuring in het lichaam.

Energieniveau en het herstelvermogen van het lichaam.

Ontstekingswaarden en waar komen deze ontstekingen vandaan.

Het stressniveau van het lichaam.
Naast deze gegevens krijgen wij ook direct op het scherm te zien waar zich de disbalans in het lichaam zich bevindt.

Wij tonen u:

- Organen

- Hart en bloedvaten

- Het lymphe systeem

- Zenuwbanen

- Skelet

- Gewrichten

- Hersenen

 

Na afloop van het consult krijgt u een resultaten/advieslijst mee.